Jdi na obsah Jdi na menu
 


Očkování proti HPV dívky 13 - 14 let informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1.dubna 2012 je  hrazeno očkování proti rakovině děložního čípku (HPV) máte na výběr ze dvou očk.látek, podrobné info o každé očkovací látce viz níže.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILGARD-( doplatek za každou dávku 300,-kč  CERVARIX( bez doplatku )  Pro dívky ve věku 13 let, můžeme naočkovat první dávkou při preventivní  prohlídce ve 13 letech v daném měsící.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní očkovací schéma je : 

   1 dávka-----za 6 měsíců 2 dávka - platí u dívek 13-14 let

 

u starších dívek musí být 3 dávky a hradí si je plně  rodiče

 

 

 

 

 

 

      CERVARIX NEBO SILGARD?

 

 

 

 

  V České republice jsou zatím na trhu dvě očkovací 

 

   látky  ,      SILGARD , CERVARIX

 

 

 

       To že je máme je obrovský úspěch, který může zcela změnit obor gynekologie. Nedá se říci, že existuje nějaká skupina žen či dívek, pro niž by jedna nebo druhá vakcína byla vhodnější. Na druhou stranu, ale také není pravda, že jsou zcela zaměnitelné. Každá z těchto vakcín jde poněkud odlišnou cestou. 

 

 

 

 

    Obě působí proti dvěma nejčastějším vysokorizikovým typům tohoto viru - proti HPV 16 a 18, které jsou dohromady zodpovědné za 70% případů     karcinomu děložního hrdla.  

 

 

 

 

    Vakcína Silgard navíc chrání proti HPV 6 a 11, které způsobují bradavčité výrůstky (condylomata acuminata).

 

 

 

 

      Vakcína Cervarix se soustřeďuje pouze na rakovinu děložního čípku, ale díky inovativní pomocné látce AS04 (fosfolipid adsorbovaný (nevstřebatelný) na oxid hlinitý) však dosahuje vyšší imunitní odpovědi. Již nyní proto může doložit zkříženou protektivitu (ochranu) ještě k dalším dvěma častým vysokorozikovým typům HPV- 45 a 31.

 

 

 

                                                  

 

 

 

Vakcína CervarixTM

CervarixTM je vakcína určená pro prevenci přednádorových změn a rakoviny děložního čípku způsobených lidskými papilomaviry (HPV) typu 16 a 18. Tyto typy jsou zodpovědné za více jak 70 % případů onemocnění rakovinou děložního čípku.

Vakcína CervarixTM obsahuje adjuvantní systém AS04. Adjuvantní systém představuje pomocné látky, které jsou použity v kombinaci s antigeny ve vakcíně.

Ideálním okamžikem k očkování je období ještě před zahájením pohlavního života, ale prospěch z očkování mají i ženy, které již pohlavním životem žijí. Očkování sestává ze tří injekcí aplikovaných do deltového svalu. Druhá dávka se podává měsíc po první a třetí pět měsíců po druhé dávce. O případné nutnosti možného přeočkování rozhodnou až dlouhodobá sledování.

Až 80 % žen se setká ve svém životě s HPV infekcí a pouze v 50 – 80 % případů infekce spontánně odezní. Zbytek případů přechází do tzv. perzistentní infekce, která je prvním předpokladem vzniku přednádorových změn. Toto riziko se s věkem zvyšuje. Každá žena by měla o tomto riziku uvažovat a informovat se o možnostech prevence u svého gynekologa.

Samo očkování proti rakovině děložního čípku však není dostatečnou ochranou. CervarixTM nabízí ženám ochranu proti dvěma nejčastějším onkogenním HPV typům 16 a 18, které způsobují více jak 70% případů rakoviny děložního čípku. Proto jsou pravidelné gynekologické prohlídky společně s očkováním nejlepší možnou ochranou před onemocněním rakovinou děložního čípku.

Vakcína CervarixTM je pouze na lékařský předpis. Předepsat ji může praktický lékař pro děti a dorost nebo gynekolog.

Chcete připomenout, kdy se máte nechat naočkovat další dávkou vakcíny CervarixTM

 

 

Příbalová informace příspěvku Cervarix

CervarixTM je vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná určená k prevenci cervikálního karcinomu u dívek a žen ve věku 10 až 25 let. Očkování sestává ze tří dávek (nitrosvalových injekcí) podaných do horní části paže ve schématu 0., 1. a 6. měsíc. Očkování nenahrazuje pravidelný cervikální screening a nechrání ženy, pokud již byly v době očkování infikovány HPV 16 nebo HPV 18. Délka ochrany nebyla přesně stanovena. Stejně jako u jiných vakcín nemusí být u všech očkovaných jedinců dosaženo ochranné imunitní odpovědi. Přípravek je pouze na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták.

 

 

SILGARD

O vakcíně proti HPV

  

 

Důležitost vakcíny proti HPV

V současnosti existuje jediná vakcína, která pomáhá chránit proti 4 typům lidského papillomaviru (HPV). HPV typy 16 a 18 jsou zodpovědné za přibližně 70% případů rakoviny děložního čípku a za 70% předrakovinných změn zevních pohlavních orgánů a pochvy vyvolaných HPV. Typy 6 a 11 jsou zodpovědné za přibližně 90% případů genitálních bradavic.

Kdo by měl být vakcínou proti HPV očkován.

Vakcína je pro dívky a ženy od 9 let do 45 let. Vakcína má největší přínos, pokud se aplikuje dříve, než dojde ke kontaktu s HPV virem typů 6, 11, 16 a 18.

Očkování proti HPV má význam i tehdy, pokud již vedete aktivní pohlavní život. Přestože jste již možná byla HPV viru vystavena, nesetkala jste se pravděpodobně se všemi typy virů, před kterými tato vakcína chrání. Znamená to, že díky vakcíně proti HPV se můžete chránit i proti těm HPV typům, se kterými jste doposud nepřišla do styku. Bližší informace poskytne Váš ošetřující lékař,který zároveň vždy posoudí vhodnost očkování v konkrétním případě.

Informace o vakcíně Silgard

  • Silgard, injekční suspenze v přeplněné injekční stříkačce, vakcína proti lidskému papilomaviru [6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná)
  • Vakcína Silgard se podává injekčně ve 3 dávkách
  • Pečlivě si přečtěte vybrané bezpečností informace a příbalovou informaci o léčivém přípravku.
  • Vakcína Silgard nezabrání vzniku všech typů rakoviny děložního čípku a předrakovinných změn vulvy nebo vagíny, takže je důležité pokračovat v pravidelných gynekologických prohlídkách a vyšetřeních včetně onkologického screeningu.